Samo proizvodi

Miele Professional

Pravne napomene

Pravne napomene u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o zaštiti osobnih podataka
Miele trgovina i servis d.o.o.
(dalje u tekstu: Miele)

OIB: 51026666557
Sjedište: Zagreb
Adresa: Buzinski prilaz 32, 10 010 Zagreb
Izvršni direktor: g. Davor Karašić
MBS: 080485596

Trgovački sud u Zagrebu


Banka: Splitska banka Societe Generale Group
Broj računa: HR1723300031100322777


Telefon: 01 66 89 000
Telefax: 01 66 89 090
e-mail: info@miele.hr

 

Pravne napomene vezano uz zaštitu podataka


Miele ne sakuplja osobne podatke bez Vašeg znanja.

1. Postupanje s osobnim podacima


U skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci Miele klijenata i kupaca (kao npr. ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i faksa, dalje u tekstu: osobni podaci) prikupljaju se ispunjavanjem odgovarajućeg ugovora/formulara/upitnika/obrasca, odnosno registracijom na web shop-u u svrhu automatski podržane brige o korisniku (računovodstvo, program lojalnosti i sl.) te se pohranjuju na nosač podataka i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Korisnik je popunjavanjem odgovarajućeg ugovora/formulara/upitnika/obrasca, odnosno registracijom na web shop-u suglasan da je Miele osobne podatke ovlašten proslijediti na podružnice koncerna na području Europske unije, ukoliko je to nužno radi obrade narudžbe ili programa brige o korisniku. Miele neće osobne podatke koristiti niti prosljeđivati izvan ovog kruga.

Kolačići (cookies) mogu biti onemogućeni u postavkama izbornika korisnika.


Korisnik je popunjavanjem odgovarajućeg ugovora/formulara/upitnika/obrasca, odnosno registracijom na web shop-u suglasan da ubuduće bude informiran od strane društva Miele o Miele proizvodima i uslugama putem pošte, telefona, telefaksa ili e-maila. Ovu suglasnost korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati pisanim putem slanjem obavijesti na adresu Miele trgovina i servis d.o.o., Buzinski prilaz 32, 10010 Zagreb ili slanjem odgovarajućeg e-maila na info@miele.hr.

2. Tehnologije

Ova web-stranica koristi Google Analytics. Google usluga analiziranja interneta koristi se za analiziranje ove web-stranice. U tu svrhu se sastavljaju izvještaji za Miele o Vašoj aktivnosti na web-stranici, kako bi Miele mogao poboljšati svoju ponudu na internetu prema Vašim potrebama. To se događa u anonimnom obliku tako da se IP adresa skraćuje. Tako ne postoji nikakva mogućnost da se donese zaključak o ponašanju jedne konkretne osobe na internetu. Skupljeni podaci koriste se isključivo u statističke svrhe i to u anonimnom obliku. Google ni u kojem slučaju Vašu skraćenu IP adresu neće povezivati s drugim podacima s Googlea. Tracking analizi interneta možete u bilo kojem trenutku za budućnost prigovoriti. Proširenje za Vaš browser možete skinuti s odgovarajuće Google internetske stranice i instalirati (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Miele koristi internetske tehnologije (pr. Cookies, Java-Script) kako bi korištenje Miele usluga putem interneta bilo što ugodnije i kvalitetnije. Kako bi povećali atraktivnost naših web-stranica, informacije se povremeno sakupljaju automatski (npr. pretraživač, operativni sustav, broj »klikova«, prosječno trajanje zadržavanja po stranici), bez prikupljanja osobnih podataka.

U svrhu marketinga i optimizacije na ovoj se web-stranici koriste proizvodi i usluge WiredMinds (www.wiredminds.de). Pri tome se skupljaju, obrađuju i spremaju podaci, iz kojih se pod pseudonimom izrađuju korisnički profili. Gdje je to moguće i gdje ima smisla, korisnički su profili u potpunosti anonimni. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići (cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju na internetskom browseru posjetitelja i koje mogu poslužiti za ponovno prepoznavanje internetskog browsera. Skupljeni podaci, koji mogu sadržati i osobne podatke, šalju se u WiredMinds ili ih WiredMinds samostalno skuplja. WiredMinds smije informacije, koje su ostavljene tijekom posjete na web-stranicama, koristiti za izradu anonimnih korisničkih profila. Tako skupljeni podaci neće biti korišteni bez prethodno izričito zatraženog odobrenja korisnika, kako bi se korisnika web-stranice osobno identificiralo i neće biti spojeni s osobnim podacima putem nositelja pseudonima. Ukoliko se skupljaju IP adrese, iste se anonimiziraju neposredno nakon skupljanja putem brisanja posljednjeg bloka brojki. Postoji mogućnost prigovora za skupljanje, obradu i spremanje podataka samo za budućnost.


3. Sigurnost
Miele jamči zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog odavanja.

Miele ne odgovara za događaje koji su posljedica nepridržavanja Miele općih uvjeta.

4. Upućivanje na druge web-stranice
Postojeće poveznice (linkovi) na Miele stranicama mogu upućivati na web stranice drugih pružatelja usluga. Za sadržaj, sigurnost i strategiju zaštite podataka na takvim stranicama, Miele nije odgovoran.

5. Daljnji razvoj tehnologije i interneta / strategije zaštite podataka
Daljnji razvoj tehnologije i interneta će svakako imati utjecaj na našu strategiju zaštite podataka. Ukoliko i kada dođe do takvih promjena, iste će pravodobno biti objavljene na ovoj stranici.